Prihláška

Registrácia na Dračie lode 2015

  • Uzávierka prihlášok je 12. 07. 2015. Bližšie informácie na tel. čísle: 0910 555 222
  • (v prípade, že sa prihlasuje družstvo individuálne zložených osôb, vyplňujú sa údaje: názov družstva, kontaktná osoba, adresa, e-mail, telefón)
  • Vyplnením prihlášky prihlasovateľ potvrdzuje, že uhradí štartovné. V mesiaci júl bude prihlasovateľovi zaslaná k vyplneniu registračná karta s údajmi o súťažiacich členoch družstva , pokyny k platbe a inštrukcie k podujatiu a k pretekom.
 

Overenie

 

Preteku dračích lodí o putovný pohár primátora mesta Senica 2015 sa môže zúčastniť skupina súťažiacich v počte 17 osôb. Minimálna veková hranica súťažiaceho je 18 rokov. V prípade, že je súťažiaci mladší, je potrebný súhlas rodiča.

Kategória súťaže je jedna:
16 pádlujúcich + 1 bubeník + 1 kormidelník (poskytuje ho organizátor).

Družstvá môžu byť zložené z rôzneho počtu mužov a žien, len zo žien alebo len z mužov, organizátor však nezodpovedá za nevyváženosť družstiev vzhľadom na to, že sa súťaži len v jednej kategórii.

Balíky štartovného:

DRAGON STANDARD pre 21 ľudí
Štartovné: 300,- € / družstvo (vrátane 20% DPH) zahŕňa:

štartovné pre súťažnú posádku dračej lode (17 osôb)
poistenie súťažiacich počas preteku
prenájom lode, plávajúcich viest, vesiel
odborná inštruktáž a zaškolenie súťažiaceho družstva
2 x tréningová jazda
šatňa
štartovné pre súťažné družstvo (4 osoby) do súťaže vo varení guláša (všetky suroviny sú zabezpečené)
21 x jedlo
21 x čapované pivo Kelt 10º
21 x čapovaná Kofola Originál
21 x bezplatný vstup na podujatie, atrakcie na podujatí, sprievodný a večerný program

DRAGON STANDARD PLUS pre 50 ľudí
Štartovné: 600,- € / družstvo (vrátane 20% DPH) zahŕňa:

štartovné pre súťažnú posádku dračej lode (17 osôb)
poistenie súťažiacich počas preteku
prenájom lode, plávajúcich viest, vesiel
odborná inštruktáž a zaškolenie súťažiaceho družstva
2 x tréningová jazda
šatňa
štartovné pre súťažné družstvo (4 osoby) do súťaže vo varení guláša (všetky suroviny sú zabezpečené)
50 x jedlo
50 x čapované pivo Kelt 10º
50 x čapovaná Kofola Originál
50 x bezplatný vstup na podujatie, atrakcie na podujatí, sprievodný a večerný program
rezervácia párty stanu – separátne sedenie v párty stane s kapacitou 50 ľudí

DRAGON EVENT GOLD pre 250 ľudí
Štartovné: 2 500,- € / družstvo (vrátane 20% DPH) zahŕňa:

štartovné pre súťažnú posádku dračej lode (17 osôb)
poistenie súťažiacich počas preteku
prenájom lode, plávajúcich viest, vesiel
odborná inštruktáž a zaškolenie súťažiaceho družstva
2 x tréningová jazda
šatňa
štartovné pre súťažné družstvo (4 osoby) do súťaže vo varení guláša (všetky suroviny sú zabezpečené)
250 x jedlo
250 x čapované pivo Kelt 10º
250 x čapovaná Kofola Originál
250 x bezplatný vstup na podujatie, atrakcie na podujatí, sprievodný a večerný program
rezervácia párty stanu – separátne sedenie v párty stane s kapacitou 250 ľudí

Uzávierka prihlášok je 12. 07. 2014.

Počet prihlásených družstiev je limitovaný.

Bližšie informácie na tel. čísle:+421 910 555 222